Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно ДСТУ ISO 10012:2005 та СОУ 74.9-02568294-001:2016 (Сертифікат про відповідність від 22.02.2017 р. № РТ - 009/2017).

Моніторинг - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розробка науково - обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Моніторинг водних ресурсів Рівненської області експедиція здійснює згідно „Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод”, затвердженою наказом Держводагентства від 30 грудня 2011 року №310.

Лабораторія є інструментом моніторингу довкілля в частині здійснення контролю якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зворотних (дренажних, стічних) вод за фізико-хімічними (30) і радіологічними (2) показниками та контролю якості фізико-хімічних властивостей ґрунтів (29 показників ) відповідно до заявленої галузі акредитації.

Об’єктами державного моніторингу меліорованих земель є: ґрунти на осушуваних і прилеглих до них землях;

  • поверхневі та підземні (ґрунтові) води на території осушувальних меліоративних систем та прилеглих до них територіях;
  • підземні води на території сільських населених пунктів;
  • зворотні (дренажні) води меліоративних систем.

Об’єктами державного моніторингу якості поверхневих вод є:

  • води в районах основних водозаборів комплексного призначення;
  • води водогосподарських систем комплексного призначення;
  • води систем міжгалузевого та сільськогосподарського призначення;
  • води у зонах впливу АЕС;
  • води, при аварійному забрудненні, у районах водозаборів, що знаходяться у зоні впливу аварійних забруднень та додатково у місцях, які забезпечують необхідну інформацію для прогнозування аварійних забруднень;
  • води у прикордонних зонах та місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання;
  • зворотні (стічні) води (за замовленнями).