ВАРТІСТЬ АНАЛІЗІВ

Станом на 01 вересня 2017 року

№ з/п Назва показника
Вартість проведення одного визначення, грн
1
Амоній-іон
15,13
2
АПАР
61,04
3
БСК-5
65,73
4
Гідрокарбонати
11,69
5
Жорсткість загальна
18,70
6
Завислі речовини
76,96
7
Залізо
31,92
8
Запах
3,15
9
Кальцій
20,21
10
Кольоровість
7,43
11
Лужність
14,86
12
Магній
2,68
13
Мідь
51,60
14
Нітрат-іон
34,54
15
Нітрит-іон
35,58
16
Перманганатна окислювальність
37,88
17
Прозорість
3,67
18
рН
6,98
19
Розчинений кисень
25,10
20
Стронцій - 90
502,74
21
Сульфат-іон
103,63
22
Сухий залишок
49,65
23
Фосфат-іон
27,02
24
Фторид-іон
29,99
25
Хлорид-іон
15,82
26
Хром загальний (хром 6+,3+)
68,10
27
ХСК
57,26
28
Цезій - 137
241,61
Разом
1620,67

За іншою інформацією стосовно вартості проведення аналізів
звертайтеся за тел. (0362) 24-35-98