ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "ВОРОБІНО"
Бухта
Осушувальна система “Воробіно” розташована на території Дубровицького району. Водоприймачем системи є магістральний канал – р. Вороб’ївка. Осушення проводиться відкритою мережею каналів і гончарним дренажем. Технічні характеристики системи дозволяють проводити подвійне регулювання на 89%
площі системи. Рівень експлуатації системи задовільний. Площа нетто системи 2505га, площа сільськогосподарських угідь 2199га, площа гончарного дренажу 2415га. Водоносний комплекс четвертинних відкладів гідравлічно- взаємопов’язаний. Тип водного живлення атмосферно-грунтово-делювіальний. Води прісні, переважно сульфатно-натрієві і змішані. В структурному відношенні ґрунтовий покрив осушуваного масиву представлений: дерново опідзоленими глибоко-оглеєними ґрунтами (21,1%), дерново оглеєними ґрунтами (57,0%), оторфованими ґрунтами (21,9%).
Система є еталонною з 1994 року.
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла

Язвінка