ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "ГОЛОВНИЦЯ"

Бухта Осушувальна система "Головниця" розташована на території Корецького району в межах Новоград-Волинської денудаційної рівнини на межі з підобластю Волинської височини. Осушення проводиться переважно гончарним дренажем. Технічні параметри системи дозволяють здійснювати двобічне регулювання водно-повітряного режиму на 29% площі осушення. Гарантовані джерела води відсутні. Рівень експлуатації осушувальної системи задовільний. Площа нетто системи 3978га, площа сільсько-господарських угідь 3840га, площа гончарного дренажу 3729га. Рельєф осушуваного масиву рівнинний з чисельними замкненими зниженнями. Четвертинні відклади представлені суглинками еолово-делювіальними. Потужність четвертинних відкладів 3,2-8,0м. Сучасні алювіально-болотяні відклади припадають до вузької смуги вздовж МК-1 і представлені добре розкладеними торфами. Їх потужність 1,7-4,5м. В межах осушувальної системи розвинені 2 водоносних горизонти – четвертинний і нижньопротерозойський (в шпаруватій товщі гранітів). Нижньопротерозойський водоносний горизонт напірний. П'єзометричні рівні встановлюються на глибині 15-20м. Води гідрокарбонатно-кальціеві. Потужність четвертинного водоносного горизонту 3,1 -5,1м. Води гідрокарбонатно- кальцієві.
Система є еталонною з 1987 року.
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла

Язвінка