ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "ДЕРАЖНЕ-ПОСТІЙНЕ"
Осушувальна система “Деражне-Постійне” розташована на території Костопільського району в межах Костопільської денудаційної рівнини в межах першої надзаплавної тераси р.Горинь. Рельєф поверхні рівнинний. Осушення проводиться відкритою мережею каналів у сполученні з гончарним дренажем. Технічні параметри системи дозволяють проводити двобічне регулювання на 45% площі осушення. Рівень експлуатації системи добрий. Площа нетто системи 4564га, площа сільськогоспо-дарських угідь 3554га. Площа гончарного дренажу 3365га. В геологічній будові масиву беруть участь четвертинні алювіальні піски, супіски, що підстилаються верхньокрейдяними відкладами. На денну поверхню виходять дрібнозернисті піски (потужністю 3 і більше метри) сірі і жовтувато-сірі. Супіски
зустрічаються легкі і важкі, сірі і брудно-сірі. Загальна потужність алювіальних відкладів становить 15м. Грунти на системі дернові середньо-підзолисті, піщані є типовими для зони Полісся. В межах осушувальної системи “Деражне-Постійне” з 1987 року діє водобалансова станція Рівненської гідрогеолого-меліоративної партії.
З 1994 року система є еталонною.
Бухта
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла
Язвінка