ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "ІКВА"
Осушувальна система “Іква” розташована в межах Дубенського району на межі Рівненської і Тернопільської областей в заплаві р.Іква. Осушення проводиться відкритою мережею каналів у сполученні з гончарним і вертикальним дренажем. Технічні параметри системи дозволяють здійснювати двобічне регулювання водного режиму на 87% площі осушення. Проведення зволожень ускладнене недостатньою водністю р.Іква і відсутністю водосховищ. На системі є 5 ділянок польдерного осушення. Рівень експлуатації системи задовільний. Площа нетто системи 9003га, площа сільськогосподарських угідь 7738га, площа гончарного дренажу 5175га. Рельєф
території рівнинний з незначним ухилом до р.Іква. В геологічній будові беруть участь четвертинні і верхньокрейдяні породи. Відклади верхньої крейди – це біла міцна крейда з прошарками мергелів. Глибина залягання крейди 9-13м. Четвертинний комплекс представлений флювіогляціальними, алювіальними і сучасними болотяними відкладами.
 
Флювіогляціальні породи залягають в підвищеній частині масиву і представлені дрібнозернистими пісками. Еолово- делювіальні породи залягають на схилах долини і являють собою лесовидні супіски і суглинки потужністю від 2 до 6м. Водоносні горизонти розвинені в четвертинних і верхньокрейдяних відкладах. Четвертинний водоносний горизонт є єдиним комплексом. Води сульфатно-натрієві, прісні. Крейдяний водоносний горизонт має напір від 0,1 до 2 -3м і пов’язаний з четвертинним. Тип водного живлення земель атмосферно-грунтово-напірний. Дослідження на системі розпочаті у 1968 році.
Система є еталонною з 1987 року.
Бухта
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла
Язвінка