ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "СТУБЕЛКА"
Бухта
Осушувальна система "Стубелка" розташована на території Дубенського, Млинівського і Рівненського районів в межах Луцько-Рівненської височини у вузькій заплаві р.Стубелка, лівого притоку р.Горинь. Осушення проводиться відкритою мережею каналів у сполученні з гончарним дренажем. Технічні параметри системи дозволяють здійснювати двобічне регулювання водного режиму на 80% площі осушення. Гарантовані джерела води для зволоження відсутні. Рівень експлуатації системи задовільний. Площа нетто системи 3823- га, площа сільськогосподарських угідь 3516га. площа гончарного дренажу 3141 га. Четвертинний комплекс порід представлений алювіальними і болотяними відкладами. Алювіальні відклади заплави - переважно піски і супіски потужністю від 13 до 25 метрів. Болотяні відклади представлені торфами добре розкладеними. Потужність болотяних відкладів від 0,2 до 8 м. Рельєф поверхні рівнинний. Ширина заплави 0,5 - 2,0 км. Тип водного живлення земель атмосферно-грунтово-
напірний. Меліоративну обстановку на системі формують водоносні горизонти
болотяних, сучасних алювіальних і крейдяних відкладів. За хімічним складом води болотяних і алювіальних відкладів гідрокарбонатно- кальцієві і змішані, води крейди гідрокарбонатно-кальцієві і гідрокарбонатно-магнієві.
Система є еталонною з 1987 року.
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла
Язвінка