ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "СТУБЛА"
Осушувальна система "Стубла" знаходиться на території Володимирецького, Дубровиць-кого і Зарічненського районів Рівненської області. Поверхня осушуваного масиву являє собою плоску, злегка хвилясту низовину з загальним слабким ухилом до долини р.Прип'ять.Система розташована переважно у заплаві р.Стубла, правого притоку р.Стир. Переважає заплавна місцевість з окремими фрагментами відкладів дніпровського оледеніння. Останні мають складний рельєф. Площа нетто осушувальної системи 19904га, площа сільськогосподарських угідь 17160га, площа гончарного дренажу 12886га, площа з двобічним регулюванням 19152га. Найбільше поширення має єдиний водоносний комплекс четвертинних порід. Води сульфатно-натрієві, прісні. Тип живлення атмосферний, ґрунтово-напірний. Четвертинний водоносний горизонт відділений від крейдяного палеогеновими відкладеннями (палеогеновий водоносний горизонт 25-35 м), які розглядаються, як водотрив.
Система є еталонною з 1994 року.
Бухта  
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла
Язвінка