ЕТАЛОННІ СИСТЕМИ
Осушувальна система "ЯЗВІНКА"
Осушувальна система "Язвинка" розташована в центральній частині Рівненської області на території Березнівського і Сарненського
районів в заплаві р.Язвинка - лівобережного притока р.Случ. Осушення проводиться відкритою мережею каналів в сполученні з гончарним дренажем. Технічні характеристики системи дозволяють проводити двобічне регулювання водного режиму на більшості
осушувальних площ. Рівень експлуатації осушувальної системи задовільний. Площа нетто системи 2380 га, площа гончарного дренажу 2095 га. Водоприймачем системи є р.Язвинка, русло якої каналізоване. Четвертинні відклади представлені алювіальними пісками і
алювіально-болотяними відкладами.

Торфовища мало і середньо потужні низинного типу, сильно розкладені, осокові і мохово-осокові (ступінь розкладу 62-73%). Потужність четвертинних відкладів від 1 до 6м. В зоні інтенсивного водообміну розвинені водоносні горизонти в верхньо- крейдяних, палеогенових і четвертинних відкладах. Тип водного живлення атмосферно-грунтово - напірний. Спостереження на системі початі у 1976 році.
З 1987 року система є еталонною.

Бухта
Воробіно
Головниця
Деражне-Постійне
Іква
Припять
Стубелка
Стубла
Язвінка