ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Детальні геологічні і гідрогеологічні дослідження Полісся з урахуванням завдань меліорації, які cупроводжувались великим обсягом бурових, дослідних і лабораторних робіт почались в повоєнний період і особливо з середини 60-х років минулого століття.
В цей час був взятий курс на масове осушення заболочених і перезволожених земель.

Тільки за десять років (з 1966 по 1976 р. р.) у Рівненській області було побудовано і реконструйовано осушувальних систем на площі 169,0 тис. га.В подальшому меліоративні роботи проводились ще в більших обсягах і до теперішнього часу площа осушуваних земель доведена до 374,4 тис. га., що складає 11% від меліоративного фонду області. Якщо в минулому геологічні і гідрогеологічні дослідження були спрямовані в основному для проектування меліоративних систем, то сьогодні, виникла необхідність в адекватній оцінці існуючого стану довкілля, а також прогнозі змін цього стану в майбутньому. Рівненська область стала одним з перших регіонів України, де розпочалися системні спостереження за ґрунтами, поверхневими і підземними водами, які з 1985 року стали основою для створення меліоративного моніторингу.
Рівненська гідрогеолого-меліоративна партія розпочала свою діяльність в 1967 році в складі Львівської гідрогеолго-меліоративної експедиції. Партія обслуговувала в Рівненській області чотири управління експлуатації осушувальних систем:Рівненське, Дубнівське, Сарненське і Дубровицьке; у Волинській: Волинське і Стир-Горинське.
Наказом Держкомітету України по водному господарству від 12.10.1992р. Рівненська гідрогеолого-меліоративна партія була підпорядкована Рівненському облводгоспу.
В 2001 році наказом №39 від 26.02.2001р. на базі РГГМП була створена Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція.