ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Згідно з вищеназваними документами основними завданнями Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції є:
- оцінка меліоративного стану осушуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;
- оцінка ефективності меліоративних заходів;
- оцінка якості ґрунтових, дренажних, поверхневих вод;
- прогнозування стану меліорованих земель;
- ведення обліку та оцінка меліоративного стану осушуваних земель та технічного стану меліоративних систем;
- оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;
- розробка пропозицій з покращення меліоративного стану;
- отримання обґрунтованої інформації про радіоактивне забруднення річок і водойм у зонах впливу Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій та вміст забруднюючих речовин у поверхневих водах прикордонних зон і місцях їх інтенсивного виробничо - господарського використання.
У відповідності до цих завдань РГГМЕ виконує такі види робіт:
- гідрогеолого-меліоративна обстеження;
- кислотна зйомка;
- спостереження за режимом ґрунтових, поверхневих і дренажних водоосушуваних земель;
- спостереження на ґрунтових стаціонарах;
- поточний ремонт свердловин;
- топографо-геодезичні роботи;
- лабораторні роботи;
- камеральні роботи;
- радіологічний контроль рівнів забруднення водних об'єктів, розташованих в зонах впливу Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій;
- методичне та інформаційно-аналітичне супроводження діяльності Тернопільської і Хмельницької гідрогеолого - меліоративних партій.