ДОВІДКОВІ ДАНІ

1. Балансова вартість основних засобів станом на 01.01.2017 р. становить 1836,037 тис. грн.,
в т. ч. :
приміщення 931,354 тис. грн.;
спостережні свердловини 88,013 тис. грн.;
механізми 7,995 тис. грн.;
засоби зв'язку 1,618 тис. грн.;
транспортні засоби 170,537 тис. грн.;
інструменти, прилади та інвентар 2,794 тис. грн.
станокове обладнання 5 тис. грн.;
інше 628,726 тис. грн. (в т.ч. земельні ділянки 457,793 тис. грн.)

2. Згідно штатного розпису кількість штатних посад –57,5 чол., у т.ч. – керівні працівники і фахівці – 39,5 чол.,
– робітники та технічні службовці –18 чол.

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ