ІНФОРМАЦІЙНО-ДОРАДЧИЙ ЦЕНТР

На договірних засадах в Рівненській ГГМЕ працює інформаційно-дорадча служба в формі Інформаційно-дорадчого центру. ІДЦ надає науково-консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження нових ефективних технологій, забезпечує науковою і технічною інформацією з цих питань, організує пропаганду досягнень науково-технічного прогресу в землеробстві на осушуваних землях. ІДЦ надає консультативні та дорадчі послуги землекористувачам всіх форм власності.

                                              У 2016 році інформаційно-дорадчою службою надано 222                                                      послуги на суму 140232,75 грн.
Схема функціонування ІДЦ