ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці в РГГМЕ

        Заходи з охорони праці займають важливе місце в діяльності Рівненської ГГМЕ.
Робота з охорони праці проводиться посадовими особами РГГМЕ у відповідності до "Положення про організацію роботи по охороні праці в РГГМЕ", яке визначає порядок організації роботи з охорони праці, а також обов’язки і відповідальність посадових осіб по забезпеченню безпечних умов праці на робочих місцях.

         Загальне та безпосереднє керівництво організацією роботи з охорони праці та контроль за здійсненням заходів з охорони праці покладається на начальника експедиції.

         Організацію роботи з охорони праці в РГГМЕ виконує інженер з ОП І категорії, який у своїй діяльності керується Законом України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, іншими  законами та нормативними документами, які стосуються цього питання.

          Згідно колективного договору щорічно розробляються комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

         На початку року призначаються особи відповідальні за стан охорони праці, електрогосподарство, пожежну безпеку, радіологічну безпеку, безпеку дорожнього руху. Згідно затвердженого "Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників РГГМЕ з питань охорони праці", комісією підприємства проводиться навчання по безпечним методам праці працівників РГГМЕ, котрі виконують роботи підвищеної небезпеки. У встановлені терміни проводяться необхідні інструктажі.

          Приміщення та автомобілі забезпечуються первинними засобами пожежогасіння, аптечками першої допомоги. Постійно контролюється наявність в них необхідних медикаментів та їх придатність. Регулярно проводяться перевірки технічного стану та технічні огляди автомобілів.

        Працівники, котрі працюють на робочих місцях з шкідливими умовами праці (за результатами атестації робочих місць за умовами праці), отримують пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством.  Працівники, котрі виконують роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці, роботи, пов'язані із забрудненням, роботи в несприятливих метеорологічних умовах забезпечуються засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям.