Підведення підсумків виробничої діяльності

Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції за січень-листопад 2017 року

              В січні - листопаді 2017 року Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція продовжувала виконувати роботи по моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель та моніторингу водних ресурсів Рівненської області.

              На протязі січня - листопад 2017 року діяльність експедиції була спрямована по таким напрямкам:

- гідрогеолого-меліоративне обстеження осушуваних земель –678,1 тис. га;

- спостереження за рівнем грунтових вод –1220 замірів;

- аналіз води, водних витяжок, зразків грунтів – 14875 визначень;

- проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод - 2180 вимірювання.