Лабораторія моніторингу вод та грунтів Рівненської гідрогеолого - меліоративної експедиції отримала Сертифікат про відповідність від 22.02.2017 р. № РТ - 009/2017, котрий засвідчує, що лабораторія відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно ДСТУ ISO 10012:2005 та СОУ 74.9-02568294-001:2016.