Підведення підсумків виробничої діяльності

Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції за 2016 рік

              В 2016 році Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція продовжувала виконувати роботи по моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель, та моніторингу водних ресурсів Рівненської області.

              На протязі 2016 року діяльність експедиції була спрямована по таким напрямкам:

- гідрогеолого-меліоративне обстеження осушуваних земель – 678,3 тис. га;

- спостереження за рівнем грунтових вод – 12885 замірів;

- аналіз води, водних витяжок, зразків грунтів – 14967 визначень;

- проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод - 2272 вимірювання;