Підведення підсумків виробничої діяльності

Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції за січень-квітень 2017 рік

              В січні - квітні 2017 року Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція продовжувала виконувати роботи по моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель та моніторингу водних ресурсів Рівненської області.

              На протязі січня - квітня 2017 року діяльність експедиції була спрямована по таким напрямкам:

- гідрогеолого-меліоративне обстеження осушуваних земель – 320,3 тис. га;

- спостереження за рівнем грунтових вод –3797 замірів;

- аналіз води, водних витяжок, зразків грунтів –4161 визначення;

- проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод - 670 вимірювань;