Підведення підсумків виробничої діяльності

Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції за січень-липень 2017 року

              В січні - липні 2017 року Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція продовжувала виконувати роботи по моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель та моніторингу водних ресурсів Рівненської області.

              На протязі січня - липня 2017 року діяльність експедиції була спрямована по таким напрямкам:

- гідрогеолого-меліоративне обстеження осушуваних земель – 512,5 тис. га;

- спостереження за рівнем грунтових вод – 7491 замір;

- аналіз води, водних витяжок, зразків грунтів – 9095 визначень;

- проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод - 1238 вимірювань.